نوامبر 22, 2021

کنسانتره انگور قرمز

کنسانتره انگور قرمز با استفاده از اسید اسکوربیک به‌منظور تقویت و حفظ رنگ تولید شده است. این محصول به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران […]