سپتامبر 20, 2023

سبزیجات منجمد به روش IQF

سبزیجات منجمد به روش IQF   سبزی‌جات منجمد با استفاده از فناوری IQF (Individual Quick Freezing) یکی از روش‌های پیشرفته و موثر در حفظ کیفیت و […]