دسامبر 16, 2023

فرق رب‌ صنعتی و خانگی

فرق رب‌ صنعتی و خانگی: گوجه‌فرنگی، میوه‌ای ارزشمند که ابتدا در آمریکا شناخته شد. مواد سمی به نام “سولانین” را حاوی است که در حالت نارس […]