نوامبر 23, 2022

بامیه منجمد

بامیه منجمد: شرکت پرشین تجارت عرفان با افتخار معرف به تولید و صادرات سبزیجات منجمد به روش IQF است. Okra، این سبزی گرمسیری که در آشپزخانه‌های […]