ژوئن 11, 2022

اینکوترمز

اینکو تِرمز (به انگلیسی: Incoterms) (محاوره ایران اینکوترم می گویند) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات […]