piarom

پیارم

رنگ این نوع قهوه ای تیره و طعم بی نظیری دارد. پوست خرمای پیاروم نازک است. خرمای پیارم نوعی قند دارد که برای افراد دیابتی قابل قبول است.

kebakeb date

کبکاب

رنگ این واریته مشکی و طعم آن بسیار لذیذ است.

zahedi date

زاهدی

رنگ این واریته زرد است. خرمای زاهدی به دلیل داشتن قند زیاد برای مصارف صنعتی استفاده می شود.

mazafati

مضافتی

رنگ بندی این گونه مشکی و طعم آن بسیار لذیذ است.

sayer date

سایر

این خرمای نیمه خشک در ایران در منطقه خوزستان می روید. رنگ این نوع قهوه ای تیره است و توسط بسیاری از کشورها وارد می شود.